Undervisning i piano och fiol

För tillfället ges undervisning i piano och fiol för skolbarn och vuxna.
Vid efterfrågan av annat instrument kan vi ibland ordna lärare i andra instrument. Sång erbjuds för närvarande endast i begränsad omfattning, även sång i grupp. 
Vid gruppundervisning eller annan lektionslängd anpassas kostnaden.
Rabatt för barn och ungdom under 18 år.