Om Kulturverkets musikskola

Kulturverkets musikskola startades av musikhögskoleutbildade lärare för att kunna ta hand om skolbarn som stod i kö till Halmstads Kulturskola. Sedan några år tillbaka har den välfungerande kommunala Kulturskolan i Halmstad har glädjande nog utökat sin verksamhet vilket minskat behovet av Kulturverkets musikskola.
Vi rekommenderar därför att man ställer sitt barn i Kulturskolans kö så snart som möjligt, gärna till instrument som inte har lång kö, t ex blåsinstrument. Aktuell information om köer kan man få på Halmstad kulturskola
Pandemin stoppade all undervisning och den har inte kommit igång ännu.